0
Danh mục sản phẩm

Cờ lê đóng cán vuông Xpark

3310-17
Cờ lê - Mỏ lết Xpark
Xpark
Còn hàng
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Cờ lê đóng cán vuông Xpark
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
3310-17 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-17 17mm 1₫
3310-19 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-19 19mm 1₫
3310-22 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-22 22mm 1₫
3310-24 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-24 24mm 1₫
3310-27 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-27 27mm 1₫
3310-30 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-30 30mm 1₫
3310-32 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-32 32mm 1₫
3310-36 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-36 36mm 1₫
3310-41 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-41 41mm 1₫
3310-46 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-46 46mm 1₫
3310-50 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-50 50mm 1₫
3310-55 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-55 55mm 1₫
3310-60 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-60 60mm 1₫
3310-65 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-65 65mm 1₫
3310-70 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-70 70mm 1₫
3310-75 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-75 75mm 1₫
3310-80 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-80 80mm 1₫
3310-85 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-85 85mm 1₫
3310-90 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-90 90mm 1₫
3310-100 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-100 100mm 1₫
3310-110 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-110 110mm 1₫
3310-120 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-120 120mm 1₫
3310-130 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-130 130mm 1₫
3310-140 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-140 140mm 1₫
3310-150 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-150 150mm 1₫
3310-160 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-160 160mm 1₫
3310-1002 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1002 7/8mm 1₫
3310-1004 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1004 15/16mm 1₫
3310-1006 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1006 1mm 1₫
3310-1008 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1008 1.1/8mm 1₫
3310-1010 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1010 1.1/4mm 1₫
3310-1012 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1012 1.7/16mm 1₫
3310-1014 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1014 1.1/2mm 1₫
3310-1016 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1016 1.5/8mm 1₫
3310-1018 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1018 1.3/4mm 1₫
3310-1020 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1020 2mm 1₫
3310-1022 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1022 2.1/8mm 1₫
3310-1024 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1024 2.3/8mm 1₫
3310-1026 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1026 2.1/2mm 1₫
3310-1028 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1028 2.3/4mm 1₫
3310-1030 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1030 3mm 1₫
3310-1032 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1032 3.1/8mm 1₫
3310-1036 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310-1036 3.1/2mm 1₫
3310A-17 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-17 17mm 1₫
3310A-19 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-19 19mm 1₫
3310A-22 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-22 22mm 1₫
3310A-24 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-24 24mm 1₫
3310A-27 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-27 27mm 1₫
3310A-30 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-30 30mm 1₫
3310A-32 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-32 32mm 1₫
3310A-36 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-36 36mm 1₫
3310A-41 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-41 41mm 1₫
3310A-46 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-46 46mm 1₫
3310A-50 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-50 50mm 1₫
3310A-55 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-55 55mm 1₫
3310A-60 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-60 60mm 1₫
3310A-65 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-65 65mm 1₫
3310A-70 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-70 70mm 1₫
3310A-75 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-75 75mm 1₫
3310A-80 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-80 80mm 1₫
3310A-85 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-85 85mm 1₫
3310A-90 Cờ lê đóng cán vuông Model 3310A-90 90mm 1₫

Tổng tiền:

  Cờ lê đóng cán vuông    
Model Kích thước
mm
Chiều dài
mm
Trọng lượng
mm 
3310-17 17 145 200
3310-19 19 145 200
3310-22 22 155 230
3310-24 24 165 250
3310-27 27 175 310
3310-30 30 185 405
3310-32 32 185 430
3310-36 36 205 520
3310-41 41 225 710
3310-46 46 235 900
3310-50 50 250 1050
3310-55 55 265 1360
3310-60 60 274 1500
3310-65 65 298 2100
3310-70
Giới Thiệu Công ty Viettool VN
Giới thiệu
Đập hộp bộ dụng cụ 195 chi tiết 917.0795
Giới thiệu
Review Kìm Mỏ Qụa - Kìm Nước Kstools 115.2016
Giới thiệu
Bộ dụng cụ uốn ống bằng tay Kstools 10 -22 mm 203.1400
Giới thiệu
Dụng cụ xiết Bulong 1690Nm 1/2" Kstools 515.1210
Hotline: 096.786.5550